е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-15 / 13.7.2016 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница,ул.Иван Шишман №31 във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Други документи № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: Обява чл.20, ал.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00367.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОДОБРЯВАМ нова ее-1.doc 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00368.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-51 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Коментар: отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00432.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Иван Шишман.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дог. и приложения Ив.Шишман.rar 21.1.2021 г.