е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0016 / 2.7.2018 г.

"Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, дюкер и довеждащ колектор на територията на община Угърчин по две обособени позиции" Обособена позиция № 1: "Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 3000 еж на територията на община Угърчин" Обособена позиция № 2: "Изграждане на канализационна мрежа за обект: "Главен колектор II (в дясно на река Каменица)" и "Връзка на главен колектор II с главен колектор I"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538373731
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект: Канализация Гл.колектор II ( в дясно на река Каменица)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект Гл.колектор II (в дясно на река Каменица).pdf 20.1.2021 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект: Канализация Връзка на гл.колектор II с гл.колектор I
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект Връзка Гл.колектор II с гл.колектор I.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект: ПСОВ с капацитет 3000 еж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 20.1.2021 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ.rar 20.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_ОП16.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ОП16.pdf 20.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_ОП16.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Разяснение №2 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения №2.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Разяснение №1 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по чл.33, ал.2 от ЗОП.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Разяснение №3 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение_3_0017.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: Разяснение №4 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №4_ПСОВ.pdf 20.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 4.8.2018 г.

Публикувано на: 04.08.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕшение изменение_ПСОВ.pdf 20.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Решение №602_22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №602_22.11.2018 г .pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - невъзлагане на обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_прекратяване_ОП1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение на осн.чл.57, ал.3 от ППЗОП.pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Коментар: Доклад на осн. чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад по чл.103, ал.3 .pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_17.pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_17.pdf 20.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Коментар: Решение №15 от 28.01.2019 г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №15 от 28.01.2019 г..pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.3.2019 г.

Публикувано на: 14.03.2019 г.
Коментар: Договор дюкер
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_дюкер.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 899981 от 11.03.2019 / 14.3.2019 г.

Публикувано на: 14.03.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №899981 от регистъра на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_за възложена поръчка_заличено.pdf 20.1.2021 г.