е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-16 / 14.10.2019 г.

Упражняване на строителен надзор на обект: "Укрепване на местност "Шергурна", гр. Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Обява изх. № РД 9100 - 82/15.10.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: документация за участие (Техническа спецификация; Образци за попълване; Проект на договор;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява изх. № РД 2400 - 630/15.10.2019г. (ID 9093460)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 86/29.10.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 26.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 654/29.10.2019г. за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 737/05.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия СН.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 7. / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Коментар: Договор рег. №20 - 246/18.12.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 8. / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Коментар: Приложения към Договор рег. № 20 - 246/18.12.2019г. (Техническа спецификация; Техническо предложение на Изпълнителя; Ценово предложение на Изпълнителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор_compressed.pdf 26.1.2021 г.