е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-20 / 20.5.2014 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на идейни проекти за нуждите на Община Лом" с две обособени позиции: " Обособена позиция 1. "Изграждане на водоем с V 500 м3 , напорен и довеждащ водопроводи с цел захранване на изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново, гр. Лом с дължина 15 987 м, за подобряване на жизнената среда и качеството на живот"; " Обособена позиция 2. "Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем V 150 м3 за водоснабдяване жителите на село Трайково с цел подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № 1 / 30.10.2014 г.

Публикувано на: 30.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_vodoemi_OP_1.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 2 / 30.10.2014 г.

Публикувано на: 30.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_vodoemi_OP_2.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 19.12.2014 г.

Публикувано на: 19.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_vodoemi_OP_1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 19.12.2014 г.

Публикувано на: 19.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_vodoemi_OP_2.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_Plashtane_Leni_Petkov.pdf 20.6.2021 г.