е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-2 / 27.8.2018 г.

"Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на Община Болярово по две обособени позиции": Обособена позиция № 1 - "Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Мамарчево, с. Шарково и М. Шарково"; Обособена позиция № 2 - " Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Ст. Караджово, с. Г. Крушево и с. Попово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП от дата 27.08.2018г..pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc 30.7.2021 г.

Образци на документи № 3 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ.doc 30.7.2021 г.

Образци на документи № 4 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc 30.7.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 5 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване от дата 12.09.2018г..pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дата 26.09.2018г..pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №55 от дата 05.10.2018г. - Диана комерс-1 ЕООД.PDF 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №56 от дата 05.10.2018г. ИМСТИ ЕООД.PDF 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 9 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №55 от дата 05.10.2018 г., качено на 25.01.2019 г..pdf 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 10 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №56 от дата 05.10.2018г., качено на 31.01.2019 г..pdf 30.7.2021 г.