е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-4 / 17.11.2014 г.

"Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 17.11.2014 г.

Публикувано на: 17.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scanned-image-7.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 12.12.2014 г.

Публикувано на: 12.12.2014 г.
Коментар: плащания за м. Ноември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vivacom-11.2014.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Коментар: плащания за м.Декември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vivacom.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащания за м.Февруари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vivacom.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: плащания за м.Март
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vivacom.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: плащания за м.Април
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vivacom (2).pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Май
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vivacom.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВИВАКОМ 30.06.2015.xls 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВИВАКОМ 31.07.2015.xls 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 14.9.2015 г.

Публикувано на: 14.09.2015 г.
Коментар: плащания за м. Август
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) БТК.xls 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: плащания за м. Септември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Копие на БТК092015.xls 23.1.2021 г.