е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-22 / 22.11.2018 г.

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „РЕМОНТ НА СУ „ ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СУНГУРЛАРЕ И ДГ С. МАНОЛИЧ“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqwa.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 3 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обява АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци .docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ремонт сгради.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: КСС СУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС СУ АОП.xlsx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: КСС ДГ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) кс-дг манолич АОП.xls 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Протокол от разглеждане на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор документи Макс Строй 05 ЕООД.pdf 15.1.2021 г.