е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Пазарни консултации ОП-90 / 22.6.2018 г.

"Изграждане на закрита спортна инфраструктура в Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с.Белополци, общ. Ивайловград",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пазарни Белополци.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта_физ.салон.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_BELOPOLCI_ПАЗАРНИ.xls 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 4 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение физ. салон.pdf 24.1.2021 г.