е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 05-ПС-2018 / 28.3.2018 г.

"СМР на обект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав, в изпълнение на проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: СК - Конструктивно становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SK - KONSTR. STANOVISHTE.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodology_Evaluation_dtt rev.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation PPP-SOU_PTST 7.2._dtt rev.docx 25.1.2021 г.

Решение № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 9-28.03..pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie PS-SOU.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Челна страница - Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Front page_documentation.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "Архитктура"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ARHITECTURA.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "ВиК"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 VIK.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "ЕЛ"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EL.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "ЕЕ"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EE.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Енергийно обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane za EE.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Оценка за съответствие по Част ЕЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Ocenka za saotvetstvie.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Сметна документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Smetna dokumentaciq.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "Пожарна безопасност"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PB.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "ПБЗ"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Част "ПУСО"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PUSO.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Технически паспорт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TECHN. PASSPORT.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Приложение към Ценово предложение - КСС -excel
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS _ annex_price offer.xls 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Project_contract_dtt rev_28.03.2018.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Technical specification_dtt rev.doc 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_komisiq.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения/23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_@1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от 29.05.2018 (прикл. на 23.07.2018 г.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от 26.07.2018 (прил. на 26.07.2018 г. )
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 4 от 02.08.2018 г. (прикл. на 20.08.2018 г. )
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_4.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_23.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Договор/14.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dogovor_SMR_Su _1.rar 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Приложения към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Приложения към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dogovor smr su.rar 25.1.2021 г.