е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-2 / 19.1.2021 г.

"Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за обект: "Основен ремонт на горски пътища в община Кресна, обл. Благоевград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-2-Технически-спецификации.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3-Проект-договор.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 2.1а Количествено-стойностна сметка-ОП-1.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 5 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 2.2а Количествено-стойностна сметка-ОП-2.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 6 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-2.1-Ценово-предложение-ОП-1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 7 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-2.2-Ценово-предложение-ОП-2.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 8 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1.1-Техническо-предложение-ОП-1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 9 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1.2-Техническо-предложение-ОП-2.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 10 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-3-Списък-изпълнено-строителство.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 11 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-4-Списък-персонал.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.1 RS(1).pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 13 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1.2 TP Patna (1).zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № 14 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.3 TP Geodesia.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 15 / 19.1.2021 г.

Публикувано на: 19.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1.4 TP chasti(2).zip 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 16 / 22.1.2021 г.

Публикувано на: 22.01.2021 г.
Коментар: отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения-Кресна-8.3-финал.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 17 / 1.2.2021 г.

Публикувано на: 01.02.2021 г.
Коментар: отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения-Кресна-8.3-второ.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 12.3.2021 г.

Публикувано на: 12.03.2021 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol -1- 0002-2021- GORSKI PATISHTA- POS.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 29.4.2021 г.

Публикувано на: 29.04.2021 г.
Коментар: оценка на техническото предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) събощение цени.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 17.5.2021 г.

Публикувано на: 17.05.2021 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol -2- 0002-2021- GORSKI PATISHTA- POS.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 17.5.2021 г.

Публикувано на: 17.05.2021 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol - 3 - 0002-2021 - GORSKI PATISHTA.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 22 / 17.5.2021 г.

Публикувано на: 17.05.2021 г.
Коментар: протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol - 4 - 0002-2021 - GORSKI PATISHTA.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 23 / 17.5.2021 г.

Публикувано на: 17.05.2021 г.
Коментар: доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad_2021-0002 - GORSKI PATISHTA.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 24 / 17.5.2021 г.

Публикувано на: 17.05.2021 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 28.11.2021 г.