е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-81 / 23.2.2018 г.

"Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2018 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2018 г.
Файлове актуални към: 17.3.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 23.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.3.2018 г.

Обявление № 2 / 23.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 17.3.2018 г.

Документация за участие № 3 / 23.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 17.3.2018 г.

Документация за участие № 4 / 23.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация пътища 2018.pdf 17.3.2018 г.