е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 17.2.2016 г.

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строителство във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор от дата 30.03.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 6 / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 09.05.2017г. - СН.pdf 26.1.2021 г.