е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 13.4.2018 г.

00384-2018-0008 "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Документация - Част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация - Част № 1.rar 19.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Документация - Част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация - Част № 2.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Сет инженеринг.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 11 / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за ПРИКЛЮЧВАНЕ на договор.pdf 19.1.2021 г.