е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-17 / 24.4.2019 г.

"Изготвяне на инвестиционен проект за обект "Ремонт и реконструкцията на фонтана, находящ се в градската градина - гр. Лом""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info U17.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva U17.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnichesko zadanie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 30.7.2021 г.