е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-21 / 22.8.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община Сунгурларе""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация РОП.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Обява за Обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дполълнителна информация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация спортни площадки.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Образец на КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Slavyanci.xlsx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци спортна пл.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Образец на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор (1).docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Технически проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически проект1.pdf 21.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за прием на офери № 9 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Обявление АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление АОП удължаване на срок заприем на оферти.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дейността на комисията sign.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дейността на комисията sign.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП.pdf 21.1.2021 г.