е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-70 / 16.3.2018 г.

"ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ, КОМУНАЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ", ГР. КАРНОБАТ И ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕЗ 2018 Г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 6. /

Коментар: Dop.razyasnenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop.razyasnenie.pdf 16.1.2021 г.

Решение № 1. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Obyavlenie za porachka
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie za porachka.pdf 16.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 16.1.2021 г.

Образци № 4. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci-2018.docx 16.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 7. / 16.4.2018 г.

Публикувано на: 16.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 8. / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: Съобщение - Цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - Цени.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 10. / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 16.1.2021 г.

Решение № 11. / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Договор с Бургас Комерс АД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Бургас Комерс АД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 13. / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения - Дог. Бургас Комерс.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 14. / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Burgas komers.pdf 16.1.2021 г.