е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-25 / 25.2.2019 г.

РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение (2).pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.