е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-18 / 27.11.2012 г.

"Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на проект "Технологично обновление на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" град Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: