е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-119 / 3.7.2019 г.

"Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2019 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти .pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 5 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 8 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 18.5.2021 г.

Доклад № 9 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 12 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор.pdf 18.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор пътища.pdf 18.5.2021 г.