е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-2 / 5.12.2017 г.

"Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Детски заведения, Домашен Социален Патронаж и Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци - 2018 г. по шест обособени позиции: " Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия; " Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца; " Обособена позиция № 3: Млечни продукти; " Обособена позиция № 4: Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки; " Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; " Обособена позиция № 6: Препарати.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-72 / 2 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на ПС хранителни 2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-72-Обявление за откриване на публично състезание.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 3 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Документация за ПС хранителни 2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-хранителни 2018.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 4 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП хранителни 2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стандартен образец за ЕЕДОП - 2018.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 5 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Стойностна спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стойностна спецификация общ. Брусарци-2018.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 6 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Административни сведения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Административни сведения.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-73 / 1 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: РЕШЕНИЕ за откриване на ПС-хранителни 2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-73-Решение за откриване на публично състезание.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 8 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 на Комисия х-ни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от Комисия за ПС хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-2 / ПС-1/ 7 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-1-Съобщение за ортваряне на ЦЕНОВИ предложения-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 10 / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Коментар: Доклад на Комисия х-ни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на Комисия за ПС-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 9 / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 на Комисия х-ни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от Комисия за ПС-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / ПС - 3 / 11 / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Коментар: Решение за избрани изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-3-Решение №1 за избор на изпълнител хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 12 / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Коментар: Договор № 7 за ОП 1-хляб и тестени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 7- хранителни 2018 за ОП 1-хляб.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 13 / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Коментар: Договор № 8 за ОП 2 -месо и месни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 8-ОП 2 за месни продукти.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 14 / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Коментар: Договор № 9 за ОП 4-варива
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 9-ОП 4 за варива.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 15 / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Коментар: Договор № 10 за ОП 5-плодове и зеленчуци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 10 -ОП 5 за плодове.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 16 / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Коментар: Договор № 11 за ОП 6-препарати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 11- ОП 6 -препарати.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 17 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Договор № 12 за ОП 3 - млечни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 12 за ОП 3-млечни.pdf 5.1.2021 г.