е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-90 / 12.6.2020 г.

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Реконструкция на улици на територията на община Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за поръчка 983414.pdf 3.7.2020 г.

Образци № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_ulici.rar 3.7.2020 г.

Проект на договор № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект на договор.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 3.7.2020 г.

Решения за откриване № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № 8 / 12.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура .pdf 3.7.2020 г.