е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-90 / 12.6.2020 г.

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Реконструкция на улици на територията на община Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за поръчка 983414.pdf 30.7.2021 г.

Образци № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_ulici.rar 30.7.2021 г.

Проект на договор № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект на договор.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 30.7.2021 г.

Решения за откриване № 12-90 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № 8 / 12.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура .pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-90 / 12.8.2020 г.

Публикувано на: 12.08.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 30.7.2021 г.

Доклад на комисията № 12-90 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-90 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-90 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-90 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-90 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 216.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-90 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 288 16.09.2020.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-90 / 24.9.2020 г.

Публикувано на: 24.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S2 etaj KM_21051714160.pdf 30.7.2021 г.