е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-14 / 3.7.2018 г.

Пазарни консултации - спортни площадки

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 2 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация - оборудване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧ. СПЕЦИФ.-ОБОРУДВАНЕ.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 3 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация - площадки СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧ.СПЕЦИФ. СМР.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Представяне на участника - Образец 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) представяне на участника-обр. 1.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Техническо предложение - Образец 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение- обр. 2.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Ценово предложение - Образец 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение - обр. 3.doc 25.1.2021 г.

Други документи № 7 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС-образец-3.1 end.xlsx 25.1.2021 г.

Други документи № 8 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Оферта от "Кесар Груп-2" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oоферта Kesar grup 2 end.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 9 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Оферта от "Джи Ви Ай-Електрик" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта GVI end.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 10 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Оферта от "Мулти Парк" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Multipark end.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Пазарни Консултации.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Решение № 20/13.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение пазарни консултации.pdf 25.1.2021 г.