е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-4 / 9.5.2018 г.

["Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка на път гр.Кресна - с.Влахи"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.12.2018 г.
Файлове актуални към: 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) УТВЪРЖДАВАМ.doc 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП обява.pdf 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация (1).pdf 15.12.2018 г.