е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-69 / 7.11.2017 г.

"Доставка чрез покупка на гориво - дизел, бензин и газ за автомобилите, използвани за нуждите на Община Ивайловград и на общинските структури -Общинско предприятие "Спектър", Общинско горско предприятие и Домашен социален патронаж по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Доставка чрез покупка на гориво - бензин, за нуждите на два от автомобилите на Община Ивайловград"; 2. Обособена позиция № 2 - Доставка чрез покупка на гориво - дизел, бензин и газ за ав-томобилите, използвани за нуждите на Община Ивайловград и на общинските струк-тури - Общинско предприятие "Спектър", Общинско горско предприятие и Домашен социален патронаж".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 7.5.2021 г.