е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-20 / 11.1.2017 г.

"Инженеринг - изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение № 1. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia obrazovatelna.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 4. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci obrazovatelna.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 5. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane Slaveikov.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 6. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane Yana Laskova.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 7. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane Smirnenski.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 8. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheski proekt_OVK_Spomagatelna sgrada.rar 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 9. / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 10. / 31.1.2017 г.

Публикувано на: 31.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 2.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 11. / 1.2.2017 г.

Публикувано на: 01.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 3.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 12 / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie 4.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 13. / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie5.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 14. / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 15. / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie za otvarqne na cenovi oferti.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 16. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 zalicheni podpisi.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 17. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 zalicheni podpisi.pdf 15.1.2021 г.

Доклад № 18. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad zalicheni podpisi.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 19. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RD 303 zalichen podpis.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20. / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Obedinenie Injenering 2017.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Partniori.pdf 15.1.2021 г.