е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-32 / 20.4.2018 г.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /III - 114/ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. (ЛОМ - МЕДКОВЕЦ) - АСПАРУХОВО - РАСОВО - /II-81/ И ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 2136 /III - 114, ЛОМ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА/ - ТРАЙКОВО - ЗАМФИР - ЛОМ, КВ. МЛАДЕНОВО - /II-81/, ОБЩИНА ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y32.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie y32.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokukentaciq i metodika.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_nadzor_putishta_Lom.zip 16.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_nadzor_putishta_Lom.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS y32.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 42.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_238.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 16 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vul.por. u32.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 17 / 21.12.2020 г.

Публикувано на: 21.12.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_IUPP.pdf 16.1.2021 г.