е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-23 / 22.5.2015 г.

00384-2015-0012/22.05.2015 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА", по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти, хляб и тестени изделия, плодове и зеленчуци, пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки; Обособена позиция №2: Доставка на захарни изделия, ядки и преработени плодове и зеленчуци;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.hrani2015.rar 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отваряне на ценови.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2-hrani.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3-hrani.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 6 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 10 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie - Deo, Luki - Hrani.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor DEO - OP 1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor DEO - OP 2.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 13.10.2015 г.

Публикувано на: 13.10.2015 г.
Коментар: плащания за м. Септември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДЕО - ДВАТА ДОГОВОРА.xls 20.6.2021 г.