е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-6 / 13.6.2018 г.

Изпълнение на СМР на обект "Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 310/06.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие в т.ч. техническа спецификация; ЕЕДОП; Образци и КСС; Проект на договор;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4. / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проекти.zip 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2.. / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 380/06.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 23.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5. / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 47/14.08.2018г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови предложения.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 6. / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -359/08.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 7. / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -359/08.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 8. / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -359/08.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9. / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Коментар: Решение №РД 0700 - 388/23.08.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20 -177/28.09.2018г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11. / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 23.1.2021 г.

Допълнително споразумение № 12. / 2.10.2019 г.

Публикувано на: 02.10.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение рег. №І 20 -177 (1) от 18.09.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение и приложения.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за изменение № 13. / 2.10.2019 г.

Публикувано на: 02.10.2019 г.
Коментар: Обявление за изменение изх. № РД 2400 - 590/02.10.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение 1.PDF 23.1.2021 г.

Становище по чл. 235 от ЗОП № 14. / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Писмо АОп изх. № К-14/08.10.2019г., относно контрол по чл. 235 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо АОП.PDF 23.1.2021 г.

Допълнително споразумение № 15. / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение рег. № 20 - 177 (2)/15.10.2019г. и приложение към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 2 и приложения.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за изменение № 16. / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение изх. № РД 2400 - 636/17.10.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение 2.PDF 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 17. / 25.8.2020 г.

Публикувано на: 25.08.2020 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 649/25.08.2020г. за приключване на договор рег. № 20-177/28.09./2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 23.1.2021 г.