е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-121 / 15.8.2019 г.

„Извършване на СМР на общински обекти на територията на Община Ивайловград – Ремонт на покрив и смяна на дограма на сграда общинска собственост – ПИ по КВС 000125 гр. Ивайловград; Ремонт и реконструкция на административна сграда – кметство с. Плевун, УПИ –VІ, кв. 9; Ремонт и рехабилитация на настилка на паркинг и поставяне на спирка УПИ-VІ, вк. 52 по ПУП на гр. Ивайловград”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 5 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плевун КС.xlsx 18.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 18.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 18.1.2021 г.

Протокол № 6 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-96.pdf 18.1.2021 г.