е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-1 / 4.11.2016 г.

Доставка на материали (спортни пособия и оборудване) във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник", Договор № BG05M2OP001-3.001-0041 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с Бенефициент Община Брезник

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Образци № / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-98 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf za publikuvana obiava sportni posobia.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-1 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava sportni posobia.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-100 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf za udaljavane sroka za oferti.pdf 17.3.2021 г.

Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка № ВП-326 / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OTTEGLQNE.pdf 17.3.2021 г.