е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-8 / 5.12.2017 г.

"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детски, социални заведения и по проект "Осигуряване на топъл обяд" на територията на Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 702/13.12.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 21.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 4. / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 3/08.01.2018г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5. / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -3/05.01.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6. / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -3/05.01.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 3 № 7. / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -3/05.01.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 8. / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 13/15.01.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-14/13.02.2018г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 10. / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 11. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 282/16.05.2019г. за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 21.1.2021 г.