е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-91 / 14.9.2016 г.

"Изграждане на открита спортна площадка и място за отдих в село Дагоново, община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация- спортна площадка14092016171526.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 27.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 10.10.2016 г.

Публикувано на: 10.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Спортна площадка10102016121829.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.10.2016 г.

Публикувано на: 25.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 65.pdf 27.1.2021 г.

Плащане по договор № / 5.12.2016 г.

Публикувано на: 05.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 65 0517.doc 27.1.2021 г.