е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-11 / 9.7.2019 г.

"Реконструкция и ремонт на спортна площадка в ОУ "Д-р Петър Берон" в с. Приселци, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пазарни консултации.7z 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 16.1.2021 г.

Обява № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 16.1.2021 г.

Проекти № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект - спортна площадка в с. Приселци, общ. Аврен.rar 16.1.2021 г.

Образци № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-PLOSHADKA -СМР.xlsx 16.1.2021 г.

Образци № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 16.1.2021 г.