е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-187 / 30.10.2019 г.

Публично състезание: "Ремонт на улици в населените места в община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 17.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 22.11.2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 17.1.2021 г.

Протокол №1 № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 17.1.2021 г.

Решение № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 17.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 17.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prkluchvane na dogovor po OP.pdf 17.1.2021 г.