е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-19 / 27.12.2016 г.

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0105 "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат" по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решение № 1. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.11.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 4. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci CSRI.doc 28.11.2021 г.

Други документи № 5. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syglasuvane_MTSP.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 6. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обследване _ЦСРИ.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 7. / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2016_OBSLEDVANE_ARH.ZASNEMANE.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CSRI.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 9. / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 2.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 10. / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 3.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 11. / 23.1.2017 г.

Публикувано на: 23.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 4.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 12.Протокол 1 / 1.3.2017 г.

Публикувано на: 01.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 13.Протокол 2 / 22.3.2017 г.

Публикувано на: 22.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.11.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 14.Съобщение за отваряне на ценовите предложения / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otvarqne na cenovite predlojeniq.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 15.Протокол 3 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 16.Протокол 4 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 17.Протокол 5 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 28.11.2021 г.

Доклад № 18.Доклад / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 28.11.2021 г.

Решение № 19.Решение за определяне на изпълнител / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpulnitel.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 20.Договор Партньори-А.Т. / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Партньори-А.Т.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 21.Договор за подизпълнение / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за подизпълнение.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 22. Обявление за възложена поръчка / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 23.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор Партньори-А.Т.pdf 28.11.2021 г.