е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-121 / 30.8.2019 г.

"Изграждане на външна тоалетна и захранване с вода на клуба на пенсионера в с. Камено поле"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci-14-06 (3).doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор (1).pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация срок.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 26.1.2021 г.