е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-25 / 27.5.2020 г.

"ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info u25.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva u25_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska spec u25_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq u25_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_Obrazci_Videonabludenie.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Методика за оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04.metodika_za_ocenka_na_ofertite.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Dogovor.docx 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за удължаване срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_U_25_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 9 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Информация за обява за удължаване срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) nfo_udalg_srok_U_25.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 156_.pdf 30.7.2021 г.