е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-24 / 29.6.2018 г.

Събиране на оферти с обява №9/29.06.2018г. "Текущ ремонт на покриви на обекти общинска собственост" по пет обособени позиции: Обособена позиция №1 "Ремонт на покрив на административна сграда на общинска администрация Бяла Слатина"; Обособена позиция №2 "Ремонт на покрив на детска градина "Незабравка"; Обособена позиция №3 "Ремонт на многоскатен покрив на допълнителна сграда на детска градина "Детелина"; Обособена позиция №4 "Ремонт покрив Народно читалище "Развитие 1892"- Културен дом гр. Бяла Слатина"; Обособена позиция №5 "Ремонт покрив ПАГ "Никола Йонков Вапцаров" - практика работилници"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Съобщение за оттегляне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за оттегляне.pdf 20.6.2021 г.