е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-23 / 5.7.2019 г.

Упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.Роман, община Роман -зелени площи до ул." Малък Искър"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕЛЕКТРО.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 17 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ГЕОДЕЗИЯ.rar 21.1.2021 г.