е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-15 / 7.7.2015 г.

Публична покана "Доставка на хранителни продукти на социално предприятие "Обществена трапезария"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Документация за участие в процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публ.покана.doc 18.1.2021 г.

Покана за участие № ОП-15-(1) / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pp.topul.obqd.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.7.2015 г.

Публикувано на: 23.07.2015 г.
Коментар: Протокол от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protok123002.pdf 18.1.2021 г.