е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-1 / 25.5.2018 г.

Пазарни консултации по проект: "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq-KS.xls 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1. SOPICA.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2. VELKOVCI.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3. GARLO.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4. BRYSNIK.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5. GIGINCI.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6. BABICA.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7. SLAKOVCI.rar 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ВП-370 / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana.PDF 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-241 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta Biad-S.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-243 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta Nivel Stroy.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-245 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta Stiil Treid Bylgaria.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № ВП-388 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.