е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-1 / 25.1.2018 г.

"Доставка на декоративни камъни за алпинеум, посадъчен материал и материали свързани с озеленяване и еко дейности за нуждите на клубовете по интереси" във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved d1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie d1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване срока на Обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info uduljavane.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol d1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 58.pdf 19.5.2021 г.