е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-6 / 13.11.2018 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Брезица", финансирана от бюджета на ДГ "Брезица" през 2019 г., разделени в седем обосообени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazania.docx 17.3.2021 г.

Образци № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn. specifikaciq.doc 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 27 / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info DG.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-6 / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava DG.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 37 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf srok DG.pdf 17.3.2021 г.

Заповед № РД-09-97 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zap DG.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokument.pdf 17.3.2021 г.