е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 27.3.2015 г.

Публична покана №1/30.03.2015 - "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на многофамилни жилищни сгради", със следните обособени позиции: "Обособена позиция №1 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "Калоян - 3", гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" "Обособена позиция №2 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2" "Обособена позиция №3 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2" "Обособена позиция №4 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "Пионер", Гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41 "Обособена позиция №5 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8Б блок "Подем" 3 "Обособена позиция №6 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Васил Левски" № 9 Ж.К. "Сладница" бл. 3, вх.А

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.3.2015 г.

Публикувано на: 30.03.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.energiino.rar 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie1.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie2.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 2.4.2015 г.

Публикувано на: 02.04.2015 г.
Коментар: Разяснение 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 3.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 20.4.2015 г.

Публикувано на: 20.04.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол-енерг.обследване.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 12.5.2015 г.

Публикувано на: 12.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energ. obsled. Dogovor za OP1-Energ. obsled OOD.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 12.5.2015 г.

Публикувано на: 12.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energ. obsled. Dogovor za OP3-Energ.obsled OOD.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 12.5.2015 г.

Публикувано на: 12.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energ. obsled Dogovor za OP4 - Energ. obsled. OOD.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 12.5.2015 г.

Публикувано на: 12.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energ. obsled. Dogovor za OP6-Energ. obsled OOD.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energ. obsled. Dogovor za OP2 - Evrobild.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Договор за ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energiino obsled. Dogovor za OP5 Evrobild.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 13 / 7.9.2015 г.

Публикувано на: 07.09.2015 г.
Коментар: Гаранции за изпълнение - Енергийно обследване ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii izpuln. Energ. obsled OOD.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 12 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Гаранции за изпълнение - Евробилд
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Energiina efektivnost EVROBILD-garancii izpulnenie-OP2, OP5.pdf 20.6.2021 г.