е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-10 / 30.6.2016 г.

"Ремонт на общински сгради, благоустроявания и асфалтови кърпежи на общински пътища в Община Болярово по две обособени позиции". Обособена позиция 1 -"Извършване ремонт на общински сгради в Община Болярово"; Обособена позиция 2 -"Благоустроявания и асфалтови кърпежи на общински пътища в Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 30.6.2016 г.

Публикувано на: 30.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.6.2016 г.

Публикувано на: 30.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 20.6.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 3 / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф. за публикувана в ПК обява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 20.6.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - удължаване на срок № 4 / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 20.6.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 5 / 23.8.2016 г.

Публикувано на: 23.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от работата на комисията.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1 от дата 21.09.2016г..pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2 от дата 21.09.2016г..pdf 20.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 8 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключил договор №92 от дата 21.09.2016г..pdf 20.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 9 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключил договор №91 от дата 21.09.2016г..pdf 20.6.2021 г.