е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-23 / 28.8.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ДУПНИЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0002 "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ДУПНИЦА" ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439323530
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie Tabela IPGVR.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dekumentaciq Tabela IPGVR.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_ Табели ИПГВР.docx 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 30 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh Tabela IPGVR.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-1765 / 25.9.2017 г.

Публикувано на: 25.09.2017 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq надзор 4.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-75 / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Коментар: разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.za izmenenie.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1-табла.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 IT.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad-tabla.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 44 - IT.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Информация при производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф.обжалване.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Коментар: Информация при производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info AOP objalvane.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vuzl.tabla.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Op.1.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Op.2.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключен договор за обществена поръчка по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavl.prikl.dog.OP.1.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavl.prikl.dog.OP.2.pdf 18.1.2021 г.