е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-4 / 7.7.2017 г.

Периодична доставка на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ за отопление на обекти на територията на Община Болярово, доставка на Пропан-бутан и доставка на горива за зареждане на МПС-та собственост на Община Болярово за срок от две години.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение № 1 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Решение № 2 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на процедура съгл. чл.110, ал. 1, т.5 от ЗОП.pdf 30.7.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 3 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка - прекратяване на поръчка.pdf 30.7.2021 г.