е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-2 / 16.11.2017 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Брезица", финансирана от бюджета на ДГ "Брезица" през 2018 г.", разделени в седем обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Указания № / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq.pdf 26.1.2021 г.

Образци към документацията № / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn. specifikaciq.pdf 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 29 / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. obqva.pdf 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-2 / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 26.1.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 34 / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. srok DG.pdf 26.1.2021 г.

Заповед № РД-09-90 / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved DG srok.pdf 26.1.2021 г.

Протокол 1 № 37/30.11.2017 / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol DG.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor DG.pdf 26.1.2021 г.