е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-91 / 17.9.2018 г.

Пряко договаряне:"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти:o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица" по обособена позиция 2 с предмет: Изпълнение на доставка и монтаж на гардеробчета за двете съблекални по проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631343737
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Покана № / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Pokana.rar 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 27.1.2021 г.

Решение № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.9.2020 г.

Публикувано на: 10.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP2.pdf 27.1.2021 г.