е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-110 / 3.6.2019 г.

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обява № 1. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 5. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7. / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 22.1.2021 г.

Проект на договор № 8. / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor 2.docx 22.1.2021 г.

Протокол № 9. / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - Кима Консулт.pdf 22.1.2021 г.